Kvalitet och yrkeskunskap – äkta hantverk för dig som kräver det bästa

Stenläggning, plattläggning
och skifferläggning i Hunnebostrad

Stensättning med gatsten (även kallad knott eller storgatsten beroende på storleken) är ett mycket genuint och slitstarkt naturmaterial. En stensatt yta ger ett vackert och exklusivt intryck där hållbarheten varar i många generationer. En del av det stenmaterial som vi använder är begagnat och har använts t.ex. vid vägbyggen i mitten av 1900 talet. Vid ett flertal tillfällen har vi satt begagnad sten som företagets grundare i sin tur satte som väg t.ex. vid gamla E6.

Stensättningar har en hög initial anläggningskostnad, men med tanke på den långa livslängden och att det höjer värdet på fastigheten avsevärt är det på sikt en god investering.

Mönster

Sättning kan ske i ett flertal olika mönster såsom båge, diagonal och spetsdiagonal. För att ge en lång hållbarhet krävs att sättningen sker på en på en väl hårdgjord yta av bärlager.

Sättning med storgatsten

Storgatstensättning används oftast som kantavskiljare mot rabatter gräsmattor m.m. men kan även sättas som ytbeläggning i rakrader med förband. Det ger då ett rustikare och gedignare intryck än smågatstensättning.

Kullerstenssättning

Kullersten används främst som dekoration till stenpartier eller som bård längs med huset. Kullersten kan antingen läggas med stor variation av storlekar och färger och ger då ett livligare och naturligare intryck, eller i mer ordnad sättning som i sin tur ger ett jämnare uttryck.

Plattsättning

Det finns i dag ett stort urval av både former och färger på betongplattor. Marksten i betong ger en slät och hållbar yta. En markstenssättning kan anläggas så att man får mjuka svepande linjer eller rakt och strikt beroende på vilket intryck man vill att ytan ska ge.

Om man vill ge ett exklusivare intryck men har kavar den släta ytan är det även möjligt att använda granitplattor till sättningen.

Skifferläggning

Skiffer är en natursten som finns i Sverige men framför allt i vårt grannland Norge.

Karakteristiskt för skiffer är att den spaltar sig i tunna skivor upp till 1-1,5m2. Skiffer läggs i mosaikmönster eller i jämna skift. Skiffer ytan ger en varierande och levande yta.

Det är även möjligt att bygga murar av skiffer. En skiffermur ger ett rustikt intryck med ett stort antal färgskiftningar och linjer i ytan.

Det finns ett antal färgställningar på skiffer att välja på, alltifrån grått till svart och rostfärgad.

Växthus bygge med grund i skiffer samt Otta skiffer på golv

Vikingsson Stensättningar

Överby Mulekärr
456 94 Hunnebostrand

Skriv till oss info@vikingsson.se
Marcus Vikingsson
0705-55 45 35

Del av citat hämtat från en turistbroschyr utgiven 1911 av Smögens Hafsbad.