Kvalitet och yrkeskunskap – äkta hantverk för dig som kräver det bästa

Stensättning i Hunnebostrand

Vikingsson Stensättningar AB är ett företag med anor från början av 1900-talet

Vi värnar om det gamla hantverket och är måna om att följa med i utvecklingen och använder oss därför av marknadens senaste verktyg.

Vi samarbetar endast med de bästa leverantörerna av sten och plattor för att resultatet ska bli så bra som möjligt. En bra kvalitet på råmaterialet är en förutsättning för en god kvalitet på slutprodukten.

Idag är vi tre heltidsanställda och vårt mål är att leverera ett arbete med mycket hög kvalitet som både kunden och vi är nöjda med idag och en lång tid framåt.

Vi innehar ett antal certifieringar och vidareutbildar oss regelbundet. Vi samarbetar också med experter utanför vårt yrkesområde så som trädgårdsarkitekter och trädgårdsmästare.

Historik

Vikingsson Stensättningar har arbetat med stensättningar i flera generationer.

Farfar Viking arbetade med att sätta sten i vägar. Än idag händer det att vi köper in och sätter begagnad sten som min farfar satte vid vägbyggen i olika delar av landet.

Min far Bengt tog över företaget och påbörjade arbetet mot privatkunder.

Historiskt sett har stensättning gått från att vara ett praktiskt och hållbart material som användes för att göra vägar, torg och allmänna platser farbara till att vara ett sätt att förgylla trädgården med, ge huset ett genuint utseende eller en vacker och hållbar infart till huset.

Våra tjänster

  • Plattsättning
  • Murar
  • Stenstättning
  • Skifferläggning
  • Trappor
  • Trädgårdsanläggning

Information och länkar

Murar / Trappor

En välgjord granitmur är en mur med en levande och varierande yta som ska hålla länge och bara bli vackrare med åren.

Det finns ett antal olika sorters murar som var och en ger lite olika karaktär och uttryck.

Läs vidare här

Stenläggning, plattläggning & skifferläggning

Stensättning med gatsten (även kallad knott eller storgatsten beroende på storleken) är ett mycket genuint och slitstarkt naturmaterial.

För plattsättning finns det i dag ett stort urval av både former och färger på betongplattor. Marksten i betong ger en slät och hållbar yta.

Kullersten används främst som dekoration till stenpartier eller som bård längs med huset.

Karakteristiskt för skiffer är att den spaltar sig i tunna skivor upp till 1-1,5m2. Skiffer läggs i mosaikmönster eller i jämna skift. Skiffer ytan ger en varierande och levande yta.

Läs mer här

Rotavdraget

På skatteverkets hemsida kan du ta del av information om rotavdraget och om arbetet ger rätt till rotavdrag – klicka här

Beställ offert

Vi välkomnar offertförfrågningar. Klicka här till våra kontaktuppgifter och formulär.

Vikingsson Stensättningar

Överby Mulekärr
456 94 Hunnebostrand

Skriv till oss info@vikingsson.se
Marcus Vikingsson
0705-55 45 35

Del av citat hämtat från en turistbroschyr utgiven 1911 av Smögens Hafsbad.